My Own Psycho

Fashion Editorial for ELEGANT Magazine
Model: Alexandra Kolinko
Styling: Katrin Possberg
Make Up: Elena Todeanca